00000

Úvod do problematiky

Jedním z prvních momentů, kde nacházejí mikroskopy využití je vyšetření a stanovení přesné diagnózy. Poměrně snadno můžeme pomocí operačního mikroskopu odhalit spáry u nedokonale zhotovených výplní či korunek, malé zubní kazy, které ještě nelze diagnostikovat ani pomocí rtg vyšetření, fraktury nebo včas diagnostikovat onemocnění dásní či sliznice dutiny ústní. Díky několikanásobnému zvětšení a prostorovému pohledu v kombinaci s kvalitním osvětlením oblasti zájmu dokáže zubní lékař rozeznat skutečně i ty nejmenší detaily upozorňující na možný problém. Vyšetření pomocí operačního mikroskopu poskytuje zubnímu lékaři nesrovnatelně větší množství informací využitelných pro stanovení diagnózy. Díky mikroskopu je diagnostika velice přesná a v některých případech časově méně náročná.

Jednou z mnoha oblastí zubního lékařství, kde v posledních letech čím dál více nacházejí operační mikroskopy své využití, je endodoncie. Dokonalé osvětlení a zvětšení ošetřované oblasti umožňuje bezchybné vyhledání všech kořenových kanálků a jejich následnou dokonalou preparaci, což zajišťuje mnohem vyšší úspěšnost ošetření. Použití operačního mikroskopu má zásadní význam také při řešení případných komplikací při endodontickém ošetření, jako např. při preparaci či hermetickém plnění kořenových kanálků s problematickým tvarem a průběhem nebo např. v okamžiku zalomení kořenového nástroje v kořenovém kanálku.

Dalšími oblastmi využití operačních mikroskopů je implantologie a parodontologie. Značné zvětšení a optimální osvětlení oblasti zájmu umožňuje ošetřujícímu zubnímu lékaři využití mikrochirurgických postupů a neustálou kontrolu ošetřovaných tkání. Takový postup výrazně eliminuje následné pooperační obtíže pacientů (např. otok, bolest aj.). Díky tomu dochází k urychlení fáze hojení. Použití operačního mikroskopu umožňuje maximální preciznost provedení chirurgického ošetření a minimální invazivitu takového zákroku, který není možné na takové úrovni provést bez této optické pomůcky.

Díky možnosti pořízení obrazového záznamu u celé řady moderních mikroskopů má operatér možnost dokumentace celého průběhu chirurgického ošetření. V protetice nachází operační mikroskopy rovněž široké pole využití. Počínaje možností precizní preparace a kontrolou kvality broušení zubu na korunku či můstek přes detailní kontrolu kvality pořízených otisků až po zkoušku nebo připevnění hotové protetické práce. Opět díky zvětšení a kvalitnímu osvětlení má zubní lékař (případně i přítomný zubní technik) dokonalý přehled o přesnosti zpracování protetické práce a situaci před a po nalepení korunky či můstku. Použití operačního mikroskopu při samotné preparaci zajišťuje možnost velice precizní práce s vyloučením poškození okolních tkání. Operační mikroskopy nacházejí své uplatnění i při preparaci zubního kazu a následném zhotovení výplní. Zubní lékař má díky detailnímu a prostorovému pohledu možnost provedení minimálně invazivní preparace. Současně mu pohled přes operační mikroskop umožňuje spolehlivě odstranit veškerou zubním kazem poškozenou tkáň. Velké zvětšení ošetřované oblasti a dobré světelné podmínky jsou předpokladem pro vysoce estetickou modelaci zubní výplně, která je také dokonale funkční.

Dá se říci, že operační mikroskop lze v zubním lékařství využít prakticky ve všech dílčích oborech a při většině způsobů ošetření pacientů. Kromě nesporné výhody potřebné míry zvětšení ošetřované oblasti a jejího kvalitního osvětlení jsou zde ještě další přednosti. Jednou z nich je implementace nebo možnost připojení záznamového zařízení v podobě videokamery, případně možnost připojení digitálního SLR fotoaparátu. Takové zařízení napomáhá dokumentaci celého průběhu ošetření a uchování záznamů v elektronické dokumentaci pacienta. Tato obrazová data (snímky či videozáznamy) mohou následně sloužit také jako forenzní materiál.

Zcela samostatnou kapitolou je zásadní přínos operačních mikroskopů v oblasti ergonomie práce zubního lékaře. Na následujících obrázcích je jednoznačně patrné, jakým způsobem lze pracovat bez a s využitím operačního mikroskopu (viz foto). Každý zubní lékař se po dobu celého pracovního dne musí potýkat s celou řadou překážek. Vedle kvality osvětlení, která má zcela zásadní vliv na celodenní výkon a zejména kvalitu prováděných prací zubního lékaře, včetně míry únavy, jsou zde další vlivy. Jedním z nich je také pozice těla, v jaké zubní lékař provádí ošetření svých pacientů. Aby zubní lékař, který nepoužívá operační mikroskop, dobře viděl na ošetřovanou oblast, musí často zaujímat různé krkolomné pozice zajišťující dobrý výhled. Současně se však musí snažit o to, aby příliš nestínil světlu OP lampy dopadajícímu na ošetřovanou oblast. Při déletrvajícím ošetření je nápor na jednotlivé segmenty páteře a zádového svalstva ošetřujícího zubního lékaře již nadměrný. To se velmi často projevuje problémy s bolestí zad a onemocněním páteře. Jednostranné přetížení krční páteře v řádu několika desítek sekund často vyústí v zatuhnutí šíjových vzpřimovačů, horních vláken trapézového svalu a rombických svalů. K nástupu silné bolesti hlavy následované snížením ostrosti zraku či závratěmi je pak velice blízko. Při použití operačního mikroskopu je možné zachování optimální pozice těla ošetřujícího lékaře při zajištění nesrovnatelně vyššího pracovního komfortu po stránce vizuálního přehledu o ošetřované oblasti. Zubní lékař, který využívá pro svou práci operační mikroskop, pracuje bezesporu zdravěji, efektivněji a s předpokladem vyšší úspěšnosti prováděných zákroků a odvedení precizní práce.

V tinteraktivním přehledu operačních mikroskopů vám představíme produkty a autorizované údaje výrobců či distributorů těchto zařízení v ČR a SR. Ke každému produktu uvádíme podrobné specifikace získané na základě systému jednotného dotazování firem. Najdete zde také základní kontakt na distributory těchto zařízení pro případ, že byste měli zájem o podrobnější informace či obchodní nabídku. Jedním z prezentovaných parametrů je velikost zvětšení a přehled ohniskových vzdáleností jednotlivých objektivů, jimiž daný přístroj disponuje. Míra zvětšení, ale také velikost zorného pole závisí dle zákonů optiky na ohniskové vzdálenosti použitého objektivu a také na použitém okuláru. Prakticky všechny operační mikroskopy na našem trhu nabízí možnost použití několika různých objektivů. Dalším údajem v tabulkovém přehledu je informace o typu zdroje a výkonu osvětlení operačních mikroskopů. Dnešní mikroskopy disponují buď halogenovými žárovkami, LED diodami nebo výkonnými xenonovými výbojkami. V dalším řádku tabulkového přehledu najdete informaci o tom, jaké uchycení mikroskopu výrobce daného produktu nabízí. Následující řádek popisuje možnost připojení periferií a příslušenství. V posledním řádku tabulkového přehledu najdete veškeré další rozšiřující informace. Stavebnicový systém rozšiřitelnosti a variability výbavy operačních mikroskopů, který nabízí většina jejich výrobců, umožňuje sestavení přístroje na míru potřebám a možnostem konkrétního zubního lékaře. Díky variabilitě použitého příslušenství se z operačních mikroskopů stává velice silný a univerzální nástroj pro dosažení nejlepších výsledků v diagnostice a ošetření pacientů.

 

Libor Kokšal

TISK STÁHNOUT PDF
X
... content ...
X

Chci zaslat cenovou nabídku

* povinné položky

Vaše nezávazná poptávka bude doručena distributorům poptávaného produktu, kteří vás budou individuálně kontaktovat se svými nabídkami.

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Tyto webové stránky a na nich obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké laické veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a současně, že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste.

Potvrzuji, že splňuji podmínky vstupu na web