000

Úvod do problematiky

Téma prezentace zubních souprav je poměrně široké a komplikované. Existuje mnoho pohledů na hodnocení jednotlivých atributů kompletu zubní soupravy, křesla a dalšího příslušenství. Na přání nemalé části odborné veřejnosti jsme po poradě s odborníky toto složité téma zpracovali a výsledek vám předkládáme v podobě přehledu zubních souprav dostupných na našem dentálním trhu, včetně vybraných základních atributů jednotlivých souprav, relevantních z vašeho uživatelského hlediska. V tomto úvodu naleznete důležité informace k uvedeným atributům a parametrům zubních souprav a celkové koncepci našeho přehledu.

Pokusíte-li se sami o vyhledání vhodné zubní soupravy pro vaši praxi na internetu, brzy zjistíte, že je to úkol na mnoho hodin procházení jednotlivých webových prezentací výrobců či spíše distributorů souprav. Mnohdy se ani nedopátráte potřebných informací nebo rozhodně ne snadno. A to nemluvím o cenové nabídce konkrétní konfigurace zubní soupravy, která vás jistě zajímá. V této souvislosti musíme konstatovat, že ani v našem přehledu údaje o cenách nenaleznete. Jedním z důvodů je skutečnost, že řadu značek zubních souprav nabízí několik různých distributorů, z nichž každý má jiné ceny, především v rámci svých akčních nabídek nebo marketingového modelu. Hlavním důvodem však je skutečnost, že by byl takový údaj zavádějící. Zubní soupravou máme na mysli, v rámci našeho přehledu, celý komplex zařízení. Tedy křeslo, samotnou zubní soupravu s osvětlením a konkrétní konfigurací nástrojů a další výbavy, kterou je vám schopen výrobce (či distributor) na základě vašich požadavků dodat. Popis všech možných konfigurací uspořádání a vybavení zubní soupravy by sám o sobě vydal na samostatnou publikaci. Hlavním cílem našeho přehledu je předání zpracovaných informací o produktové nabídce českého a slovenského dentálního trhu. Získáte tak přehled o tom, které zubní soupravy jsou na našem trhu, kteří distributoři je mají ve své nabídce a také získáte informaci o klíčových parametrech či atributech těchto souprav v rámci jednotného systému dotazování a prezentovaných informací. Díky tomuto systému budete moci jednotlivé prezentované produkty mezi sebou porovnávat. Prezentaci parametrů či atributů zubních souprav jsme pro větší přehlednost rozdělili do sedmi samostatných bloků. Nyní je krátce představíme a popíšeme jednotlivé prezentované parametry.

Koncepce zubní soupravy
V prvním bloku podrobnějších specifikací zubních souprav získáte informace o těchto parametrech:
Uspořádání soupravy, tedy informace popisující samotné konstrukční řešení komplexu zubní soupravy, příslušenství a křesla. Na našem trhu jsou soupravy nesené křeslem, soupravy stacionární, nesoucí křeslo nebo samostatné stacionární soupravy.
Plivátkový blok a jeho popis. Zde získáte informaci o tom, zda daný typ zubní soupravy disponuje pevným nebo odklopným plivátkovým blokem, zda a v jakém rozsahu je otočné samotné plivátko a případné další doplňující informace.
Přizpůsobení pro praváka i leváka. Získáte informaci o tom, zda zubní souprava umožňuje uživatelskou změnu konfigurace pro praváka i leváka. Některé typy zubních souprav je možné takto upravit za pomoci několika pohybů během pár minut a zvládnout byste to měli snadno. U jiných typů souprav je tato úprava možná pouze za přítomnosti servisního technika a některé zubní soupravy je nezbytné objednat pro příslušný typ uspořádání, neboť úpravu konfigurace neumožňují. Tato funkce zubní soupravy se může stát výhodou na pracovištích, kde na jedné zubní soupravě pracuje např. více dentálních odborníků.
Barevné kombinace čalounění a plastů. Dalším atributem je informace o nabídce výrobce zubní soupravy v ohledu na možnost barevného ladění zubní soupravy, a to po stránce čalounění, plastů soupravy a křesla, případně dalších doplňků (plivátko, ovládací panel soupravy apod.).

Křeslo
V druhém bloku podrobnějších specifikací zubních souprav získáte informace o těchto parametrech:
Nejnižší a nejvyšší poloha, tedy informace o rozsahu výškového nastavení křesla. Tato informace je důležitá nejen pro komfort vašich pacientů (vč. dětí nebo handicapovaných pacientů), ale také pro možnosti vaší ergonomické práce.
Nejvyšší nosnost křesla, která může být v některých případech limitující pro ošetření některých pacientů s vyšší tělesnou hmotností.
Typy a ovládání opěrky zad. V této části přehledu získáte informaci o tom, jaké typy zádových opěrek výrobce daného křesla nabízí a s jakým typem jejich ovládání. Existují opěrky zad standardní, ultratenké, rozšířené apod. Většina výrobců se snaží nabízet anatomicky tvarované opěrky zad i sedáky, včetně výběru několika materiálů výplně čalounění (např. paměťová pěna). Ovládání pohybů opěrky zad je většinou elektromotorické nebo hydraulické.
Opěrka hlavy. Informace o možnostech nastavení a ovládání opěrky hlavy je opět důležitá z pohledu vaší efektivní a ergonomické práce, ale také z pohledu komfortu pacienta. V současnosti je většina opěrek hlavy konstruována s dvoukloubovým (i vícekloubovým) mechanismem doplněným o možnost výškového nastavení. Dle typu a stupně výbavy zubní soupravy může být ovládání této opěrky manuální nebo motorické.
Ovládání křesla. V této části tabulky se dozvíte, jakým způsobem mohou být ovládané jednotlivé funkce křesla. Tedy např. pomocí integrovaného ovládacího panelu na nástrojovém stolku lékaře, dále na nástrojovém stolku sestry, případně prostřednictvím nožního ovladače (vč. možné bezdrátové varianty) nebo ovládání přímo na křesle.
Programy polohování jsou dalším prezentovaným atributem. Většina zubních křesel disponuje programy s přednastavenými polohami, základní polohou vyplachovací, nástupní apod. Některé typy křesel nabízejí možnost nastavení těchto programů (vč. individuálních parametrů) pro více uživatelů. Opět se jedná o funkci výhodnou pro pracoviště, na kterých se střídá více zubních lékařů nebo zubní lékař s dentální hygienistkou.
Trendelenburgova poloha – tato položka přehledu udává informaci, zda křeslo zubní soupravy disponuje přednastavenou Trendelenburgovou polohou pro případy šokových stavů, tedy polohou pacienta na zádech se zvýšenou pánví a dolními končetinami nad úrovní hlavy v úhlu cca 15–30 °, účinnou pro zlepšení krevního návratu. Druhý blok uzavírá položka další specifické funkce a možnosti, v níž získáte další doplňkové informace o funkcích, možnostech a výbavě křesla.


Nástrojový stolek lékaře
Ve třetím bloku podrobnějších specifikací zubních souprav získáte informace o těchto parametrech:
Vedení a uložení nástrojů, tedy informace o způsobu uložení a vedení zubolékařských nástrojů. Výrobci zubních souprav nabízejí často u jedné modelové řady dva nejběžnější koncepty, tj. horní (tzv. bičové) vedení a vedení spodní. Horní vedení nástrojů a jejich uložení má pro některé zubní lékaře výhodu ve snazší manipulaci se samotnými nástroji vzhledem k poloze nástrojového stolku při ošetření pacienta a také v tom, že nikde nepřekážejí, ani pacienta neobtěžují dlouhé visící hadice. Také koncept dolního vedení hadic nástrojů má značnou spoustu příznivců. Volba je především otázkou individuálních pocitů a priorit ergonomické práce každého z vás.
Dalším prezentovaným parametrem je počet pozic nástrojů, kterým konkrétní typ zubní soupravy disponuje.
Délka hadic nástrojů je dalším důležitým parametrem pro ergonomii vaší práce. Následují atributy, které představují především komfortní práci se soupravou a nástroji, jako např. integrovaný displej, který může zobrazovat veškeré potřebné informace o nastavení zubní soupravy, o parametrech aktivních nástrojů apod., nebo vybavení systémem tlačítek přímé volby, která usnadňují aktivaci nejčastěji používaných funkcí. Také v tomto bloku doplňujeme informace o dalších funkcích, možnostech nebo výbavě nástrojového stolku lékaře.

Nástrojový stolek sestry
Ve čtvrtém bloku podrobnějších specifikací zubních souprav získáte informace o vybavení a možnostech nástrojového stolku sestry. Tato část přehledu začíná informací o počtu pozic nástrojů, kterým konkrétní typ zubní soupravy disponuje. Dále se můžete dozvědět, jak je řešen systém odsávání, jaký počet a typ savek zubní souprava nabízí. Následuje informace o integrovaném ovládacím panelu zubní soupravy také na stolku sestry a o systému tlačítek přímé volby pro snadné a rychlé ovládání základních funkcí křesla a zubní soupravy.

Hygiena a dezinfekce
Pátý blok podrobnějších specifikací zubních souprav se věnuje dezinfekci a hygienickému provozu celé zubní soupravy. Z prezentovaných parametrů získáte informace o dostupných systémech pro dezinfekci vnitřních rozvodů vody nebo o řešeních hygieny odsávacího systému soupravy. Následuje informace o přítomnosti systému ochrany před křížovou kontaminací a dále popis způsobů dezinfekce a hygieny povrchů a odnímatelných částí zubní soupravy. Tento blok ještě doplňuje informace o dalších dostupných systémech pro hygienický provoz.

Multimediální systémy
V šestém bloku naleznete informace o volitelném či integrovaném multimediálním příslušenství a souvisejících funkcích,  také o možnostech připojení externích zařízení, jako jsou např. intraorální kamery, rentgeny vč. digitálních rtg systémů, lékařské monitory, konektivita s dalšími zařízeními prostřednictvím USB portu, integrované PC a další. Přesný rozsah možné multimediální výbavy každé zubní soupravy získáte u jejich distributorů.

Záruka a servis
V posledním bloku tabulkového přehledu zubních souprav naleznete informaci o záruční době a nabídce roční servisní sady v rámci péče dodavatele o vaši zubní soupravu, jejíž některé součásti se vlivem každodenního zatížení po čase opotřebují. Výměna několika nejvíce namáhaných součástek v pravidelném intervalu může zajistit dlouhodobý bezproblémový chod vaší zubní soupravy.

Prezentací uvedených parametrů a vlastností zubních souprav jsme, dle našeho mínění, zmapovali ta nejdůležitější kritéria komplexního hodnocení zubních souprav z uživatelského hlediska. Priority pro výběr optimální zubní soupravy jsou samozřejmě záležitostí zcela individuální. Ovlivňuje je váš styl práce, vaše nároky a možnosti, stejně tak, jako váš vkus, sladění prostředí celé ordinace nebo vaše budoucí cíle. Přesná konfigurace a vybavení zubní soupravy je tedy výsledkem poměrně detailního posouzení mnoha hledisek a výběru řady parametrů. Někteří výrobci zubních souprav své produkty zařazují do třech kategorií podle určení a rozsahu výbavy na zubní soupravy základní třídy, určené pro začínající zubní lékaře, lékaře hledající ekonomické řešení nebo pro dentální hygienistky. Další kategorií je střední třída zubních souprav, které jsou určené pro nejširší skupinu zubních lékařů. Tyto soupravy pokryjí po stránce konfigurace výbavy včetně volitelného příslušenství a funkcí téměř celé spektrum potřeb a požadavků většiny zubních lékařů. Poslední kategorií jsou plně vybavené zubní soupravy pro nejnáročnější uživatele, které disponují ve standardu všemi dostupnými technologiemi a širokým rozsahem nadstandardních funkcí a výbavy s ohledem na vyšší požadavky jejich uživatelů. Tuto klasifikaci zubních souprav jsme však pro nejednotnost její definice ze strany výrobců či distributorů do našeho přehledu nepromítli.
Jsme přesvědčeni, že na základě našeho přehledu zubních souprav, který v aktuální a interaktivní verzi naleznete na webovém portálu www.dentalchoice.cz, získáte komplexní informaci o tom, které zubní soupravy nabízí náš dentální trh, kteří distributoři je mají ve své nabídce a jaké jsou základní parametry a specifikace těchto produktů. Věříme, že projekt DentalChoice.cz se stane vaším primárním zdrojem komplexních informací o produktové nabídce na českém a slovenském dentálním trhu.

 

Libor Kokšal

TISK STÁHNOUT PDF
X
... content ...
X

Chci zaslat cenovou nabídku

* povinné položky

Vaše nezávazná poptávka bude doručena distributorům poptávaného produktu, kteří vás budou individuálně kontaktovat se svými nabídkami.

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM