000000

Úvod do problematiky

Samostatnou kapitolou a produktovou skupinou, doplňující téma augmentace a řízené kostní regenerace v dentální implantologii jsou bariérové augmentační membrány. Zejména v posledních letech se rozvinuly techniky řízené kostní regenerace do běžné implantologické praxe. V následujícím krátkém sdělení přinášíme základní informace o funkci, kterou bariérové membrány plní. Naleznete zde také informace o vlastnostech a parametrech bariérových membrán dostupných na našem dentálním trhu, prezentovaných v souvisejícím produktovém přehledu.

Bariérové membrány jsou dnes jednou z běžných a současně nedílných součástí postupů řízené kostní regenerace (Guided Bone Regeneration – GBR) v dentální implantologii. Jejich základní funkcí je izolace areálu defektu s doplněným náhradním kostním materiálem od okolních měkkých tkání. GBR je jednou z augmentačních technik, kdy je vytvoření potřebného objemu a kontury kostní tkáně v dané lokalitě dosaženo pomocí základních vlastností kostní tkáně, tedy schopností regenerace a novotvorby. Bariérové membrány zabraňují rychle proliferujícím buňkám měkkých tkání pronikat do nově vytvářené kostní struktury a umožňují tak nerušenou kostní regeneraci v izolovaném areálu. Této techniky se používá u defektů menšího rozsahu. Augmentace v případě defektů většího rozsahu se provádí pomocí kostních bločků, často v kombinaci s granulátem náhradního kostního materiálu. Tento náhradní kostní materiál se izoluje od okolních měkkých tkání opět bariérovou membránou. V některých případech je nezbytné membrány fixovat pomocí pinů.

Bariérové membrány lze klasifikovat dle jejich schopnosti resorpce na vstřebatelné a nevstřebatelné. Většina vstřebatelných membrán dostupných na našem dentálním trhu je xenogenního původu, tedy přesněji vysoce čištěného bovinního (hovězího), ekvinního (koňského) nebo porcinního (vepřového) kolagenu několika typů. Existují i syntetické vstřebatelné membrány, např. na bázi polymerů metabolitu kyseliny mléčné. Výhodou vstřebatelných membrán je eliminace nezbytného odstranění membrány po stanovené době izolace měkkých tkání od nové kostní struktury. Nevstřebatelné membrány jsou nejčastěji syntetické (např. expandovaný polytetrafluorethylen (e-PTFE) s případnými titanovými výztužemi apod.). Jejich nespornou výhodou je bezpečné zabránění průniku buněk vazivové tkáně do augmentovaného areálu po dostatečně dlouhou dobu. Po splnění své základní funkce je však nezbytné jejich chirurgické odstranění. 

V navazujícím přehledu bariérových membrán určených pro řízenou kostní regeneraci v dentální implantologii najdete informace, které jsme získali na základě systému jednotného dotazování výrobců a distributorů těchto produktů a zpracovali je do přehledné tabulky, která obsahuje: Původ a složení materiálu membrány doplněné o případné rozšiřující informace – např. dvoj či trojvrstvé membrány apod. Dalším údajem je informace o schopnosti resorpce s případným doplněním doby úplné resorpce u vstřebatelných membrán. Následuje informace o rozměrech, v nichž je možné daný produkt objednat. Přehled uzavírá informace o množství a formě balení membrán. Bariérové membrány jsou díky své funkci významnou položkou v produktovém portfoliu moderní dentální implantologie. V přehledu získáte dále informace o výrobci a distributorech prezentovaných produktů v ČR a SR. Názvy distributorů jsou současně aktivními odkazy, díky nimž naleznete na webových stránkách těchto firem podrobnější informace o produktech a aktuální kontakty.


Libor Kokšal  

TISK STÁHNOUT PDF
X
... content ...
X

Chci zaslat cenovou nabídku

* povinné položky

Vaše nezávazná poptávka bude doručena distributorům poptávaného produktu, kteří vás budou individuálně kontaktovat se svými nabídkami.

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Tyto webové stránky a na nich obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké laické veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a současně, že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste.

Potvrzuji, že splňuji podmínky vstupu na web