00000

Úvod do problematiky

V této kapitole vám představíme produkty pro chirurgické šití v zubním lékařství, dostupné na českém a slovenském dentálním trhu. V úvodu do problematiky vás seznámíme se základními atributy a parametry těchto produktů, které jsou prezentovány v souvisejícím interaktivním přehledu.

Historie sešívání ran sahá, dle dostupných informací, až do doby cca 16 tisíc let před Kristem. Prvními materiály použitými jako šicí vlákno byla lněná či konopná vlákna, lýko, vlasy nebo dlouhá srst z ulovených zvířat. Vývoj používání nejrůznějších materiálů a následně také technik šití pokračoval dále až do novověku, kdy se chirurgie přesunula výhradně do medicínských center, většinou při velkých univerzitách. V roce 1890 nechala patentovat společnost Johnson & Johnson svůj vynález, první jehlu bez ouška. Šicí vlákno se tak stalo součástí jehly. Tento typ spojení se používá dodnes. S novými materiály se vyvíjely také techniky znecitlivění, metody k odhalení choroboplodných zárodků v ráně a techniky k zabránění jejich šíření. S druhou světovou válkou se objevil nylon, který se začal s úspěchem používat také na výrobu šicího vlákna pro chirurgii. Současně s dalším vývojem nevstřebatelných vláken probíhal také výzkum a vývoj vstřebatelných materiálů. V sedmdesátých letech dvacátého století se objevily první syntetické vstřebatelné materiály, o pár let později se objevilo také šicí vlákno pro chirurgii z polyglaktinu 910, dobře známé jako Vicryl (Ethicon/Johnson & Johnson). Společně s vývojem šicích materiálů pro chirurgii pokračoval také vývoj chirurgických jehel. Objevily se jehly různých velikostí, profilů a tvarů pro různé druhy použití.

Ve zmíněných přehledech produktů pro chirurgické šití najdete řadu atributů a parametrů šicích materiálů (zkráceně vlákna) a jehel. V následující části sdělení bychom rádi uvedli krátký komentář k jednotlivým prezentovaným informacím, které jsme získali v rámci systému jednotného dotazování výrobců a distributorů těchto produktů a následně zpracovali do přehledné formy. 

První část prezentovaných informací ve zmíněných přehledech je věnována vlastnostem a parametrům šicího materiálu, tedy samotného vlákna. Výběr optimálního šicího materiálu v chirurgii je velice důležitý, především v ohledu na optimální uzavření rány, celkový proces hojení a výslednou jizvu. Při výběru šicího materiálu je nezbytné mít na zřeteli celý komplex vlastností šicího vlákna – např. jeho pevnost v tahu, tloušťku či přesněji průměr, délku vlákna, ale také jeho plasticitu a elasticitu. Ani takové vlastnosti, jako je případné zabarvení vlákna, především ve specifických lokalitách, nejsou zcela podružné. Zásadním hlediskem dělení chirurgických šicích vláken je materiál a jeho původ. Z tohoto hlediska můžeme šicí vlákna rozdělit na přírodní a syntetická. Dalším důležitým hlediskem, podle něhož lze dále dělit syntetická i přírodní vlákna, je jejich vstřebatelnost a s ní neméně podstatná informace o době resorpce vlákna. Můžeme jmenovat alespoň nejznámější zástupce jednotlivých typů vláken dle výše uvedeného členění: 

  • Přírodní vlákna nevstřebatelná – do této kategorie patří např. hedvábí, len nebo kov.
  • Přírodní vlákna vstřebatelná – v minulosti např. Catgut (vysoce čištěný kolagen zvířecího původu), který se vstřebává enzymaticky, dnes se dle platné legislativy využívá jen pro veterinární účely
  • Syntetická vlákna nevstřebatelná – např. polyamid, polyester, polypropylen
  • Syntetická vlákna vstřebatelná – např. polyglykolová kyselina nebo polyglaktin 910 (převážně splétaná (polyfilní) vlákna) nebo polydioxanon (monofilní vlákna)


U vstřebatelných šicích materiálů je důležitým parametrem doba resorpce vlákna. Podle tohoto parametru je možné vybrat vhodný šicí materiál pro danou indikaci. Většina výrobců uvádí kombinovanou dobu resorpce vlákna ve tvaru doby, po které vykazuje vlákno 50% pevnost a doby, při níž dochází k definitivní resorpci vlákna. 

Dalšími atributy, které spoluovlivňují komfort a bezpečnost procesu šití i samotného hojení ran je struktura šicího materiálu, kdy lze rozdělit vlákna na monofilní a polyfilní, tzv. splétaná. Výhodou častěji používaných monofilních vláken je jejich hladký průnik tkáněmi. Mezi nevýhody lze zařadit, především u vláken větších průměrů, jejich poměrně vysokou elasticitu, která snižuje pevnost uzlu na rozvázání a je vhodné zakončit šití čtyřmi uzly namísto obvyklých tří. Se splétanými vlákny se při práci lépe manipuluje, jsou poddajnější, nepovolují se v uzlech a po odstřižení netrčí a nedráždí tak okolní tkáně. Jejich nevýhodou může být obtížnější a méně šetrný průnik tkáněmi a možný knotový efekt, kdy může docházet díky kapilaritě k průniku infekce z vnějšího prostředí do rány. Pro snazší a šetrnější průnik splétaných vláken tkáněmi se v některých případech používá potahování těchto vláken různými materiály. Zajímavostí je tzv. antibakteriální šití, kdy je splétané vlákno opatřeno povlakem s přídavkem triclosanu, který, coby vysoce účinné antiseptikum, brání po dobu primárního hojení průniku bakterií do rány.

Následují praktické informace o délkách, v nichž jsou na trh dodávány prezentované šicí materiály a důležitá informace o průměru vláken, kterou uvádíme v obou dnes používaných systémech klasifikace, tedy jednotkách EP dle evropského lékopisu s metrickým systémem a historického amerického lékopisu s jednotkami USP, vyjadřujícími pevnost vlákna v tahu. Standardní značení vlákna o průměru např. 0,200–0,249 mm je 2 (EP) a 3/0 (USP). Druhá část informací v přehledech se vztahuje k jehlám a souhrnně popisuje varianty dodávaných tvarů jehel, jejich dostupné průřezy a hroty a dostupné velikosti jehel. V současné době se v řadě indikací upřednostňuje atraumatické šití, s čímž souvisí také správný výběr použité jehly právě v ohledu na profil jehly a jejího hrotu, velikosti a tvaru jehly. 

Věříme, že uvedené informace a především samotný přehled chirurgických šicích materiálů vám usnadní vaši orientaci v současné nabídce dentálního trhu. U každého produktu naleznete název výrobce a distributorů v ČR a SR (aktivní odkaz na jejich webové stránky), u nichž můžete získat veškeré podrobnější informace ke konkrétnímu produktu.


Libor Kokšal 

TISK STÁHNOUT PDF
X
... content ...
X

Chci zaslat cenovou nabídku

* povinné položky

Vaše nezávazná poptávka bude doručena distributorům poptávaného produktu, kteří vás budou individuálně kontaktovat se svými nabídkami.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.