000000

Úvod do problematiky

Snímání a reprodukce obrazu
Jednou z klíčových vlastností intraorální kamery je schopnost kvalitního zobrazení snímaného obrazu. Takto obecnou informaci je však nezbytné upřesnit a poněkud rozvést. Často je jedním z prvních prezentovaných parametrů intraorálních kamer údaj o typu a rozlišení snímače. Do jisté míry skutečně nativní rozlišení snímače ovlivňuje výslednou kvalitu obrazu. Vezmeme-li však v úvahu fakt, že téměř vždy je výsledným rozhraním pro interpretaci snímaného obrazu monitor PC nebo zubní soupravy, vliv nativního rozlišení snímače na celkovou kvalitu obrazu je jen jedním z mnoha neméně podstatných faktorů. 
Zcela zásadní roli hraje komplex faktorů souvisejících s použitým optickým systémem. Nejjednodušší optické systémy nabízejí jednoduchý tzv. fix focus objektiv (označováno také jako focus free nebo FreeFocus) a krycí sklo nebo plast. Takový objektiv (většinou nízké světelnosti) nabízí relativně uspokojivou kvalitu zaostření v širokém rozsahu vzdálenosti snímané oblasti od objektivu, zaostření na tzv. hyperfokální vzdálenost. Dokonalejší modely intraorálních kamer nebo diagnostických zařízení disponují objektivy s možností zaostření s potřebnou hloubkou ostrosti dle zvoleného režimu (např. Makro, Intra, Extra apod.). Tyto přístroje nabízejí při správném nastavení výrazně ostřejší obraz. Intraorální kamery disponující víceprvkovou optickou soustavou doplněnou o asférický člen (členy) zajistí zobrazení snímaného pole bez sférického zkreslení obrazu. Některé modely intraorálních kamer používají softwarové úpravy obrazu odstraňující právě např. sférickou deformaci obrazu či převrácení obrazu, což však s sebou přináší ztrátu části původních obrazových dat způsobenou jejich digitálním převzorkováním. Softwarová výbava intraorálních kamer nabízí pro každý produkt různé funkce a možnosti. Zcela běžnou funkcí je tzv. zmrazení snímku, většinou realizované pouhým stiskem tlačítka či dotykové plošky na těle kamery s možným automatickým uložením do automaticky vytvořené nebo zvolené složky v PC. Řada intraorálních kamer má také možnost vytváření a ukládání videozáznamů. Možnost ukládání a správy snímků má široké využití včetně forenzního. 
Dalším faktorem, který ovlivňuje výslednou kvalitu obrazu, je osvětlení snímané oblasti a jeho charakteristiky. Nejčastěji používaným zdrojem osvětlení jsou dnes LED diody bílé nebo žlutobílé barvy. Vliv barevné teploty (přesněji teploty chromatičnosti) zdroje osvětlení je ve většině případů eliminován výrobcem nastavenou digitální korekcí bílého bodu nebo použitím speciálních filtrů. Dostatečná intenzita a umístění jednotlivých dílčích zdrojů osvětlení mají zásadní vliv na korektní zobrazení celého snímaného pole bez vzniku rušivých stínů či neosvětlených částí. Jako optimální se jeví rozmístění jednotlivých zdrojů osvětlení okolo centrálně umístěného objektivu kamery se zajištěním difúzního homogenního osvětlení celé oblasti. Ve vztahu k osvětlení jsou užitečné funkce ovládání intenzity osvětlení (automatické či manuálně nastavitelné) nebo expoziční automatiky. Při snímání detailních záběrů bílé plochy povrchu zubu zblízka může bez těchto funkcí snadno docházet k zobrazení přepálených snímků a ke ztrátě schopnosti zobrazit korektní obraz. Zajímavostí některých modelů je např. přítomnost polarizačního filtru pro eliminaci rušivých odlesků. 

Jak již bylo uvedeno, samostatnou kapitolou jsou tzv. diagnostické intraorální kamery nebo intraorální diagnostická zařízení disponující funkcí kamery. Náš dentální trh nabízí několik takových produktů, které na základě rozdílných technologií nabízejí (také) možnost diagnostiky zubního kazu. Základem tzv. fluorescenční diagnostiky je osvětlení snímané oblasti světlem o specifické vlnové délce (modrofialové nebo modré světlo). Tato zařízení využívají rozdílů ve fluorescenci zdravé zubní tkáně a tkáně poškozené zubním kazem, kdy dochází k rozdílné fluorescenci pigmentů a odpadních látek (porfyrinů) bakterií zubního kazu v dentinu či sklovině. Kariézní léze se následně zobrazí jako barevně odlišné skvrny. Vedle samotného odhalení kariézních lézí umožňují tyto přístroje eliminovat riziko sekundárních kazů způsobených nedostatečnou preparací kariézní tkáně. Některé takové přístroje nabízejí ve spolupráci se sofistikovaným software možnost využití více technik snímání a diagnostiky najednou. Výsledkem je pak poměrně vysoká efektivita zobrazení kariézních lézí i v počátečním stadiu. Další, odlišná technologie využívá části infračerveného spektra světla o vlnové délce 700-1400 nm, kdy při intenzivním osvětlení zubu v oblasti gingivy dochází k prosvětlení celého zubu. V místech kazivých lézí (díky přítomnosti vody v této tkáni) nebo prasklin je tok světla narušen a integrovaná CCD kamera zobrazí tato místa jako tmavé skvrny. Je tak možné odhalení aproximálních či sekundárních kazů, prasklin nebo sotva znatelných okluzálních kazů. V přehledu produktů v sekci intraorální kamery a diagnostické přístroje však uvádíme jen taková zařízení, která disponují funkcí kamery s možností pořizování snímků nebo videozáznamů. Zařízení na diagnostiku zubního kazu jinak spadají do samostatné kapitoly s příslušným členěním do několika kategorií dle použité technologie apod.

Zmínili jsme se o parametrech a vlastnostech, které mají přímý vliv na kvalitu snímaného a reprodukovaného obrazu. Pro komfortní práci s těmito zařízeními existuje však řada dalších vlastností, které je dobré mít na zřeteli při výběru vhodného produktu pro vaši praxi. Ergonomické řešení intraorálních kamer nebo diagnostických zařízení po stránce držení a manipulace s přístrojem, jeho snímací hlavy (tvaru, velikosti a geometrie úhlu pohledu), ovládání funkce zmrazení snímku případně dalších funkcí, jsou jen některé z důležitých hledisek při výběru vhodného přístroje. Dalším hlediskem je software, jeho intuitivní ovládání a možnosti správy obrazových dat. Vyplatí se také věnovat pozornost způsobu připojení intraorální kamery či diagnostického zařízení k soupravě nebo PC, délce kabelu, možnostem napájení a dalším, rozhodně ne nepodstatným detailům. 
Výběr optimální intraorální kamery nebo diagnostického zařízení tedy není věcí tak snadnou, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je opravdu mnoho hledisek, která je nezbytné mít při porovnávání dostupných modelů na zřeteli. Věříme, že vám toto sdělení a související interaktivní přehled produktů poskytne potřebné informace v orientaci napříč širokou nabídkou těchto zařízení na našem dentálním trhu.

 

Libor Kokšal

TISK STÁHNOUT PDF
X
... content ...
X

Chci zaslat cenovou nabídku

* povinné položky

Vaše nezávazná poptávka bude doručena distributorům poptávaného produktu, kteří vás budou individuálně kontaktovat se svými nabídkami.

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Tyto webové stránky a na nich obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké laické veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a současně, že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste.

Potvrzuji, že splňuji podmínky vstupu na web