000000

Úvod do problematiky

Opravy fixních konstrukcí
Laserové svařování umožňuje rychlé a kvalitní opravy broušením poškozených či nedolitých částí konstrukce. Lze doplnit „dovařit“ chybějící část ze svařovacího drátu odpovídajícího materiálu. Pokud chybí větší část, lze tuto domodelovat z pryskyřice, standardně odlít a poté připojit laserovým svárem. Ve většině případů je to mnohem rychlejší a ekonomičtější řešení, než výroba zcela nové konstrukce.

Využití laseru ve výrobním postupu fixních konstrukcí
U rozsáhlých konstrukcí fixních náhrad je laserové svařování dnes již běžně zahrnováno do předem plánovaného výrobního postupu: Konstrukce je odlita v několika segmentech, které jsou poté pomocí laseru spojeny přímo na přesném pracovním modelu. Tím je dosaženo pasivní přesnosti dosedu na schůdkovou preparaci či implantáty. Je to mnohem efektivnější a ve výsledku přesnější postup, než lití rozsáhlé konstrukce v celku, kdy se zpravidla nevyhneme deformacím vlivem vnitřního pnutí kovu, a následné pracné dosazování konstrukce razantním broušením či dokonce úpravou již nabroušených pilířů v ústech. Tento potup je velmi efektivní u konstrukcí kotvených implantáty, kde je z klinického hlediska silně nežádoucí i naprosto minimální pnutí nepřesné konstrukce přenášené na implantáty.

Precizace konstrukcí nesených implantáty
Řešení objemových nedostatků konstrukce odlévané v jednom bloku činí problém i erudovaným a zkušeným zubním technikům. Nehovoříme zde o lidském faktoru – kontrakci kovu nevyloučíme sebelepší modelací ani sebedokonalejší vtokovou soustavou. Daří-li se nám však opakovaně odlévat rozsáhlé konstrukce s vysokou předností, nemusíme pro získání absolutně pasivního dosedu hned přistoupit k výše uvedenému segmentovému odlévání a následnému svařování. Pokud na přesném neděleném modelu zjistíme nežádoucí byť minimální pnutí (které je ostatně u rozsáhlých konstrukcí nevyhnutelně přítomno vždy) lze pomocí laserového paprsku eliminovat napětí v konstrukci, aniž bychom museli konstrukci řezat a aniž by došlo k narušení pevnosti kovu – hovoříme o precizaci konstrukcí nesených implantáty.

Opravy a úpravy skeletů
Laseru lze velmi efektivně využít k opravě zlomeného skeletu, ulomené spony, nebo prasklého či jinak poškozeného spojovacího prvku. Ekonomicky velmi důležitým aspektem je možnost snadného a funkčního rozšíření skeletu v případě ztráty některého z pilířových zubů.

Výběr vhodného outsourcingového laserového pracoviště
Pořízení laserového přístroje je velmi nákladné a pro většinu laboratoří se pochopitelně jedná o nadbytečnou investici. Podobně jako u CAD/CAM technologií se tedy nabízí možnost outsourcingu. Ceny za služby laserového svařování jsou dostupné i pro běžnou zubní laboratoř či podnikající jednotlivce a jak jsme naznačili výše – v mnohých případech nám malá investice do této služby ušetří mnohem vyšší náklady. Kritéria pro výběr vhodného zakázkového pracoviště jsou v tomto případě poměrně jednoduchá: Nemusí nás příliš zajímat, jakým typem laseru pracoviště disponuje – všechny přístroje pracují na stejném principu s technologicky shodnými výsledky. Záleží spíše na šikovnosti a zkušenosti obsluhujícího technika. Důležité samozřejmě je, zda pracoviště nabízí typ prací, které potřebujeme, rychlost vyřízení naší zakázky s čímž souvisí i způsob její dopravy a samozřejmě celková spolehlivost a solidnost pracoviště – tzn. případné reference jiných zákazníků.

Pro vaši základní orientaci, jsme pro vás sestavili přehled zakázkových laserových pracovišť, jejichž provozovatelé nám poskytli informace v přehledu uvedené.

Další podrobnosti o využití a možnostech laserového svařování naleznete v článcích:
Využití laserového svařování v běžném provozu zubní laboratoře - opravy skeletů
Využití laserového svařování v protetice kotvené implantáty

 

David Mondok

TISK STÁHNOUT PDF
X
... content ...
X

Chci zaslat cenovou nabídku

* povinné položky

Vaše nezávazná poptávka bude doručena distributorům poptávaného produktu, kteří vás budou individuálně kontaktovat se svými nabídkami.

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Tyto webové stránky a na nich obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké laické veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a současně, že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste.

Potvrzuji, že splňuji podmínky vstupu na web