000000

Úvod do problematiky

Nezbytnou podmínkou pro kvalitní a ergonomické ošetření pacienta je efektivní odsávání, které musí plnit řadu úkolů. Především zajistit čisté a přehledné pracovní pole zubního lékaře v ústní dutině pacienta prostřednictvím účinného odsávání vody, sekretů a pevných částic dentinu, výplňových materiálů včetně amalgámu apod. Další úlohou odsávání je redukce oblaku infikovaného aerosolu způsobeného vířením chladicího spreje moderních rychloběžných nástrojů. Dentální odsávací agregáty musí zajistit plnohodnotný sací výkon i při trvalém zatížení odpadní vodou, sekrety a pevnými částicemi. V následujícím sdělení zmíníme základní parametry odsávacích agregátů určených pro připojení zubních souprav, které jsou v nabídce našeho dentálního trhu.
 
Pro zajištění trvalého efektivního odsávání v zubní ordinaci se používají dentální odsávací agregáty, jako součást celého systému odsávání. Tento systém lze rozlišit, dle způsobu odsávání, na tzv. systémy mokrého a suchého odsávání.

U systémů suchého odsávání je směs vzduchu, vody (včetně čisté vody dodávané do systému pro jeho výplach a zajištění trvalého podtlaku), sekretů a pevných částic ze savek odváděna nejkratší možnou cestou k separaci vzduchu od kapalné složky této směsi. Směs kapaliny a pevných částic (dentin, amalgámový odpad, výplňové a další materiály) je dále odváděna přes vřazený separátor amalgámu do odpadu. Čistý a suchý vzduch oddělený v komoře odstředivky separace pak proudí potrubím do odsávacího agregátu, který vytváří kontinuální podtlak celého odsávacího systému.

Systémy mokrého odsávání využívají tzv. kombinovaných sacích jednotek s integrovanou separací vzduchu a kapalné složky. Nasátá kapalina je bez přerušení sacího výkonu systému propuštěna a odváděna přes vřazený separátor amalgámu dále do odpadu.

U obou zmíněných typů odsávacích systémů lze plánovat a následně realizovat také řešení centrálního odsávání pro větší počet pracovišť. S konkrétním návrhem řešení vám jistě fundovaně poradí zástupci vašich dodavatelů dentální techniky.
 
K důležitým parametrům a vlastnostem odsávacích agregátů z vašeho uživatelského hlediska patří především: typ odsávání (suché nebo mokré), příkon odsávacího agregátu (z důvodu výše nákladů na spotřebovanou energii), hodnota maximálního dosaženého podtlaku a hodnota průtoku odsávacího agregátu, jeho hlučnost, kterou lze účinně snížit instalací agregátu do izolační skříně a následně také rozměry odsávacího agregátu.

 

Libor Kokšal

TISK STÁHNOUT PDF
X
... content ...
X

Chci zaslat cenovou nabídku

* povinné položky

Vaše nezávazná poptávka bude doručena distributorům poptávaného produktu, kteří vás budou individuálně kontaktovat se svými nabídkami.

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Tyto webové stránky a na nich obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké laické veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a současně, že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste.

Potvrzuji, že splňuji podmínky vstupu na web