000000

Úvod do problematiky

Neodmyslitelnou součástí každé zubní soupravy je její operační světlo. Je hlavním zdrojem osvětlení operačního pole zubního lékaře. Někteří výrobci zubních souprav nabízejí v současné době více typů operačních světel. Především s příchodem technologie LED osvětlení se objevují nová operační světla tohoto typu. V následujícím sdělení zmíníme některé důležité informace o parametrech a vlastnostech operačních světel zubních souprav.

Jak jsme zmínili v úvodu, operační světlo zubní soupravy má jediný cíl – zajistit dokonalé a rovnoměrné osvětlení operačního pole zubního lékaře, tedy ústní dutiny pacienta. Pro tak specifický úkol musí být operační světlo zubní soupravy specificky konstruováno a musí splňovat řadu kritérií. Jedním z nich je dostatečné a rovnoměrné osvětlení celé plochy operačního pole. V rámci v poslední době často zmiňované normy ČSN EN 12464–1 je specifikována osvětlenost operačního pole, tedy elipsy rozměrů 50 × 25 mm v regulovatelném rozsahu min. 8.000–20.000 lx. Přitom však musí být splněna podmínka osvětlenosti ve vzdálenosti 60 mm od středu této elipsy prostřednictvím tohoto zdroje osvětlení max. 1.200 lx, aby nedocházelo k oslňování pacienta. Z pohledu komplexního osvětlení zubní ordinace je operační světlo zubní soupravy zcela klíčový zdroj osvětlení. V kombinaci se složkou denního světla a osvětlením okolí operačního pole a zrakových úkolů zubního lékaře a sestry ve svém dosahu se podílí na zajištění optimálních světelných podmínek. Je nezbytné si uvědomit, že pro optimální zrakovou pohodu je zapotřebí zajistit co nejvíce vyrovnaný kontrast mezi poměrně malým, avšak intenzivně osvětleným operačním polem a jeho okolím, kam neustále kmitá váš zrak v průběhu ošetření pacientů. Neustálá adaptace zraku na přesvětlenou malou plochu a na ostatní plochy, výrazně méně osvětlené, je jedním z hlavních zdrojů brzy vznikající zrakové i psychické nepohody. Možnost regulace intenzity osvětlení na operačním světle je tedy rozhodně vítanou funkcí. Hodnoty intenzity osvětlení operačních světel udávají často výrobci jako tzv. nativní hodnoty zdroje osvětlení. Intenzita osvětlení samotného operačního pole je pak díky jeho vzdálenosti od operačního světla nižší.

Se zajištěním optimální zrakové pohody souvisí také další kvalitativní složka světla – teplota chromatičnosti. U starších typů halogenových operačních světel dosahují tyto zdroje teploty chromatičnosti cca 3000–4000 K. Dnes vyráběná halogenová světla nebo světla obsahující LED světelné zdroje dosahují hodnoty teploty chromatičnosti světla cca 5000 K, u některých typů s možností regulace hodnoty teploty chromatičnosti. Teplota chromatičnosti denního světla, přicházejícího oknem do ordinace, se pohybuje zhruba v rozsahu 4500–6500 K, při více zatažené obloze až kolem 8000 K. Spektrální rozdíl mezi takovýmto charakterem denního světla přicházejícího oknem do prostoru ordinace a světla ze staršího typu halogenového operačního světla s hodnotou teploty chromatičnosti 3000 K již způsobuje citelné snížení zrakové pohody. Z toho důvodu je nezbytné doplnit toto osvětlení dalším zdrojem, který v blízkosti operačního pole představuje především stomatologické stropní nebo závěsné svítidlo. Navíc je nezbytné sladit dle individuálních podmínek také hodnotu teploty chromatičnosti tohoto dalšího světelného zdroje, stejně jako ostatních světelných, doplňkových zdrojů osvětlení zbývajícího prostoru ordinace.

U moderních operačních světel, především těch s LED světelnými zdroji, je důležitou funkcí program pro práci s fotokompozity. Světlem tuhnoucí kompozitní materiály jsou citlivé na tzv. modrou složku bílého světla. Aby nedocházelo k nežádoucímu, předčasnému vytvrzování kompozitních materiálů vlivem jejich intenzivního osvětlení operačním světlem zubní soupravy, nabízí řada výrobců operačních světel integrované programy pro práci s fotokompozity. Podstatou této technologie je zajištění dostatečné intenzity osvětlení operačního pole a zároveň vyloučení příslušné vlnové délky „modrého“ světla, na které jsou fotokompozitní materiály citlivé. U operačních světel, která nedisponují touto funkcí, je při práci s fotokompozitními materiály nezbytné snížit intenzitu osvětlení.

Zajímavou funkcí operačních světel je automatické vypnutí osvětlení při přechodu zubní soupravy do výstupní nebo vyplachovací polohy a zapnutí při návratu do pracovní polohy. Ovládání operačního světla může být na samotném tělese světla, zubní soupravě, u některých modelů také bezdotykové. Důležitá je také konstrukce světla umožňující co nejsnazší čištění a dezinfekci. Absence mnohočetných otvorů, podsekřivin a hladké povrchy, doplněné např. o odnímatelné, sterilizovatelné rukojeti či další části, umožňují snadnou hygienu a dezinfekci operačních světel. Někteří výrobci zubních souprav nabízejí více typů operačních světel, kterými lze osadit všechny modelové řady souprav. Také z toho důvodu jsme pro vás zpracovali přehled operačních světel zubních souprav dostupných na našem dentálním trhu.


Libor Kokšal

TISK STÁHNOUT PDF
X
... content ...
X

Chci zaslat cenovou nabídku

* povinné položky

Vaše nezávazná poptávka bude doručena distributorům poptávaného produktu, kteří vás budou individuálně kontaktovat se svými nabídkami.

Tento web používá k optimalizaci služeb soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím těchto souborů. Více informací >

ROZUMÍM

Tyto webové stránky a na nich obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké laické veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a současně, že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste.

Potvrzuji, že splňuji podmínky vstupu na web