Úvod do problematiky

Práce zubního lékaře a jeho týmu má v ohledu na osvětlení ordinace velice specifické požadavky. Střídání soustředěné práce v intenzivně osvětleném operačním poli s pohledem do méně osvětlených částí ordinace v průběhu ošetření představuje pro zrak lékaře značnou zátěž. Volbou vhodného komplexu osvětlení celé ordinace lze účinně eliminovat míru této zátěže a vytvořit podmínky pro dobrou zrakovou i psychickou pohodu celého týmu. V tomto sdělení bychom chtěli zmínit možnosti řešení rovnoměrného osvětlení zubních ordinací a prezentovat základní atributy svítidel určených pro zubní ordinace, které jsou dostupné na našem dentálním trhu.

 
Zubní lékař musí během ošetření pacienta mnohokrát adaptovat svůj zrak na plochy nebo předměty osvětlené velice rozdílnou intenzitou. Na jedné straně je zde poměrně malé, avšak velice intenzivně osvětlené operační pole (až 20.000 lx). Na druhé straně pak nástrojový stolek zubní soupravy a její ovládání, displej nebo monitor, příprava materiálu, další instrumenty apod. Tedy zrakové úkoly rozmístěné na několika místech, osvětlené často s výrazně nižší intenzitou. A právě vysoký kontrast mezi intenzivně a výrazně méně osvětlenými plochami a předměty je zdrojem brzké zrakové únavy a nepohodlí zubního lékaře. Optimální je volba řešení rovnoměrného osvětlení celého prostoru ordinace. Tedy instalace kvalitního ordinačního stropního či závěsného svítidla nad zubní soupravou v kombinaci s instalací dalších doplňkových svítidel, případně úpravou stávají cích doplňkových svítidel. Díky tomu je možné zajistit rovnoměrné rozložení intenzity osvětlení všech míst zrakových úkolů zubního lékaře nebo sestry. Snížením kontrastu intenzity osvětlení operačního pole a ostatních ploch zrakových úkolů v ordinaci dochází k výraznému zlepšení zrakové a psychické pohody lékaře i sestry. Také pacienti se v dobře osvětlených ordinacích cítí výrazně lépe.

Samotná intenzita osvětlení a sladění její úrovně v rámci celé ordinace je však jen jeden z potřebných kroků správného řešení osvětlení ordinace. Svou zásadní roli v tomto komplexu hraje také barevná teplota, resp. teplota chromatičnosti světelného zdroje. Jedná se o veličinu, která udává spektrální složení bílého světla. Běžné denní světlo má teplotu chromatičnosti v rozsahu cca 4 500–6 500 K, při výrazně zatažené obloze až 8 000 K. Hodnota teploty chromatičnosti zdrojů osvětlení v operačních světlech zubních souprav se dnes pohybuje u halogenových výbojek v rozmezí cca 3 700–5 000 K, u LED operačních světel cca 5 000–5 500 K. Aby nedocházelo k rychlé zrakové únavě vlivem výrazného kontrastu teploty chromatičnosti různých zdrojů osvětlení ordinace, je nezbytné sladit hodnoty teploty chromatičnosti zdrojů všech svítidel používaných v ordinaci ideálně do jediné úrovně. Výrobci stomatologických svítidel nabízejí zdroje osvětlení (tedy především zářivkové trubice) s hodnotami 4 000–6 500 K.

Do komplexu kvality osvětlení zubních ordinací patří také další parametr. Tím je všeobecný index podání barev (Ra). Tedy veličina, která popisuje schopnost rozpoznání barevných odstínů v přítomnosti daného světelného zdroje. Na přirozeném denním světle dosahuje tento index hodno ty 100. V moderní zubní ordinaci, kde je nezbytné zachovat si po celou pracovní dobu schopnost rozlišování detailů, struktur i barevných odstínů, má hodnota indexu Ra u zdrojů osvětlení používaných svítidel  zásadní  význam.  Podobně, jako současná platná norma ČSN EN 12464–1 z roku 2012 stanovuje minimální požadavky na intenzitu osvětlení jednotlivých míst zrakových úkolů zubních ordinací, stanovuje také minimální hod notu všeobecného indexu podání barev Ra ≥ 90. S nárůstem a významem činností, při nichž je zcela nezbytná dobrá schopnost rozlišování barevných odstínů v zubní ordinaci, jsou tyto limity zcela na místě. U starších typů svítidel ve vašich ordinacích, v nichž jsou zdroje osvětlení s nižším indexem Ra, je vhodné v rámci celkového řešení osvětlení vaší ordinace vyměnit stávající zdroje (trubice) za ty, které odpovídají současně platné normě. Požádejte tedy vašeho dodavatele osvětlení o tuto úpravu.

Kromě uvedených třech zásadních parametrů důležitých z pohledu zrakové a psychické pohody v zubní ordinaci je ještě řada dalších, rozhodně ne nepodstatných atributů stomatologických svítidel. Je nezbytné si uvědomit, že v zubní ordinaci provádíte řadu úkonů, při nichž je nutné zajistit dostatečné osvětlení pracovního pole bez rušivých odlesků a ostrých stínů. Z toho důvodu používá řada výrobců speciální difuzory pro rozptýlení paprsků vycházejících ze zdroje osvětlení do celého prostoru pod svítidlem. Nepřímé osvětlení ordinace řeší výrobci různými způsoby. Doplňkovými světelnými zdroji v horní části svítidel (u svítidel s reflexními parabolami) nebo konstrukcí svítidla bez použití reflexních parabol s využitím téhož zdroje osvětlení zároveň pro přímou i nepřímou složku.

Osvětlovací tělesa však nevyzařují jen světlo. Jednou se složek světla je jeho infračervená složka, kterou vnímáme jako teplo. Moderní zářivkové trubice s vysokou účinností a používání elektronických předřadníků namísto starších tlumivek a startérů redukují vyzařování tepelné složky. Pod statným bonusem k zabránění stroboskopického efektu a tepelného vyzařování je také podstatné snížení hlučnosti těchto moderních svítidel. Některá svítidla řeší další eliminaci tepelného vyzařování otevřenou konstrukcí a absencí reflexních parabol. Jiná svítidla mají v sobě integrované infračervené filtry. Tak jako každé elektrické zařízení, také stomatologická svítidla, resp. jejich součástky a kabeláž jsou zdrojem šíření elektromagnetické ho vlnění. V přítomnosti těchto svítidel strávíte poměrně mnoho času. Většina výrobců těchto svítidel myslí na ochranu před elektromagnetickým zářením (či rušením) a používá odstínění klíčových součástí a kabeláže. V poslední době se stávají čím dál více modernějšími svítidla s LED světelnými zdroji. Značnou předností LED osvětlení je v případě použití kvalitních komponent výrazná energetická úspora, vysoká životnost a účinnost těchto svítidel. Je však zcela nezbytné také u těchto zdrojů sledovat údaje o indexu Ra, který je především u svítidel určených pro běžný trh (tedy nikoli stomatologických či zdravotnických svítidel) často velice nízký. V navazujícím tabulkovém přehledu svítidel určených pro zubní ordinace naleznete také další atributy či parametry, jako např. příkon svítidla, jeho rozměry či hmotnost. Jedná se o in formace důležité především z technicko-prostorových důvodů.

Pokud bychom měli shrnout smysl tohoto sdělení do několika vět, rádi bychom vám předali impulz ke  změně  přístupu  k  osvětlení  vašich  ordinací i přilehlých prostor. Dobře osvětlené místnosti vaší praxe zajistí nejen vám, ale také vašim pacientům vyšší komfort. Zajištěním dostatečné intenzity osvětlení všech prostor vaší ordinace, s vyváženou teplotou chromatičnosti všech světelných zdrojů a zajištěním dostatečné schopnosti rozlišování barevných odstínů učiníte možné maximum pro vaši zrakovou i psychickou pohodu. Můžeme vám jen doporučit, abyste kontaktovali některé ho dodavatele osvětlení a požádali jej o změření světelných podmínek ve vaší ordinaci a o návrh celkového řešení správného osvětlení. Pokud jste tak již neučinili, změňte přístup k péči o svůj zrak a pracovní pohodu v ohledu na kvalitní osvětlení vaší ordinace.

 

Libor Kokšal

TISK STÁHNOUT PDF
X
... content ...
X

Chci zaslat cenovou nabídku

* povinné položky

Vaše nezávazná poptávka bude doručena distributorům poptávaného produktu, kteří vás budou individuálně kontaktovat se svými nabídkami.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.