Úvod do problematiky

Separátor amalgámu je dnes v praxi nedílnou součástí takřka každé zubní soupravy. Výrobci a dodavatelé zubních souprav jsou dnes schopni vám nabídnout do vaší stávající nebo nově pořizované zubní soupravy hned několik typů separátorů amalgámu různých značek. V tomto sdělení vám přinášíme několik základních informací o separátorech a jejich parametrech, důležitých pro vaši praxi. Na toto sdělení navazuje tabulkový přehled separátorů amalgámu dostupných na našem dentálním trhu.

Nepochybně je obecně dobře známo, z jakých důvodů používáme separátory amalgámu v zubních ordinacích. Důvodem je zabránění vniknutí částic amalgámu do odpadních vod. Amalgám je pro svůj vysoký obsah rtuti registrován jako nebezpečný odpad a jako s takovým je třeba s ním dále nakládat. Zubní ordinace jsou v současnosti jedním z mála významných zpracovatelů rtuti. Použití tohoto kovu se v rámci EU postupně výrazně snižuje. Ve výplních zubů pacientů po celém světě je takové množství amalgámu, že bude používání separátorů amalgámu nezbytné ještě po mnoho následujících let. V roce 2000 vstoupila v platnost evropská norma EN ISO 11143, která mimo jiné stanovuje podmínky provozu separátorů amalgámu v zubních ordinacích. Tato norma dělí separátory amalgámu dle způsobu separace amalgámového odpadu na centrifugální, sedimentační, filtrační a kombinaci předchozích uvedených typů. Minimální přípustná účinnost separátorů amalgámu dle této normy je 95 % zachycených částic amalgámového odpadu. Norma dále stanovuje požadavky na zásobník odloučeného amalgámu, jeho výměnu, výstražný systém pro stupně naplnění zásobníku a poplašný systém pro případ úplného naplnění odpadního zásobníku.
 
Existuje několik základních atributů, na které je dobré se při výběru optimálního typu separátoru zaměřit. Jedním z nich je skutečnost, zda je daný typ separátoru vůbec vhodný pro vaši zubní soupravu. Problém může nastat u připojení na savky, odsávací agregát nebo se samotným zabudováním do soupravy. V tomto ohledu jsou tedy důležité rozměry separátoru. Další komplikace mohou nastat s odpadní cestou nebo s připojením separátoru ke zdroji napětí (vyžaduje-li jej). Je dobré mít na paměti, že existují separátory určené k integraci přímo do soupravy, k umístění vně soupravy nebo přístroje pro externí použití. S tím souvisí také jejich pracovní kapacita. Přístroje určené k externímu použití mají často kapacitu pro připojení více zubních souprav. Dalším z kritérií výběru může být informace, zda daný typ separátoru nezpůsobuje nežádoucí vlivy, jako např. nadměrnou hlučnost nebo vibrace. Sedimentační typy separátorů neobsahují žádné pohyblivé ani elektronické součásti a z toho důvodu mají zcela bezhlučný provoz prostý jakýchkoli vibrací. U tohoto typu separátorů je nezbytné zajistit dostatečný spád a obecně u všech typů separátorů mít pod kontrolou převisy hadic z důvodu jejich možného zanášení amalgámovým odpadem. Z hlediska energetických nákladů je důležitým parametrem příkon separátoru. S již zmíněnou pracovní kapacitou souvisí také hodnota maximálního průtoku separátoru. S ohledem na platnou normu je nezbytné používat výhradně certifikované separátory, splňující minimální stanovenou účinnost 95 %. Ta je tedy dalším důležitým parametrem, nicméně dnes již zřejmě u vašich dodavatelů nenarazíte na produkt, který by stanovené minimální účinnosti nedosahoval. V neposlední řadě je důležitou informací údaj o objemu sběrné nádoby a o intervalu její výměny. Většina na našem trhu dostupných separátorů amalgámu dokáže bezpečně pracovat do další výměny či recyklace sběrné nádoby minimálně jeden rok. Váš dodavatel separátoru amalgámu by vám měl dokázat poradit nebo přímo zprostředkovat službu sběru amalgámového odpadu nebo recyklace sběrných nádob.

Náš dentální trh nabízí poměrně rozsáhlý sortiment separátorů amalgámu několika typů. Vaši dodavatelé přístrojové techniky vám jistě dokáží poradit s výběrem vhodného typu separátoru pro vaši zubní soupravu a v rámci vašich individuálních podmínek a potřeb.

 

Libor Kokšal

TISK STÁHNOUT PDF
X
... content ...
X

Chci zaslat cenovou nabídku

* povinné položky

Vaše nezávazná poptávka bude doručena distributorům poptávaného produktu, kteří vás budou individuálně kontaktovat se svými nabídkami.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.