Úvod do problematiky

S rozvojem nových technologií a postupů v plánování a realizaci ošetření rostou obecné nároky na přesnost a rozsah dat pro diagnostiku. Jednou z klíčových oblastí radiodiagnostiky je v zubním lékařství využití 3D obrazových dat pořízených prostřednictvím 3D CBCT rentgenů. Samotná technologie CBCT rentgenu byla uvedena na trh v roce 1996 v Itálii (NewTom 9000) a na rozdíl od klasické původní CT technologie, využívající plochý vějířovitý svazek rtg paprsků, používá kónický (odtud kužel – Cone – Cone Beam CT) svazek rtg paprsků a tomu odpovídající senzor, jemuž postačí jedna 180–360° rotace okolo hlavy pacienta. Zásadní výhodou této technologie je výrazně nižší dávka záření ve srovnání s klasickou technologií MSCT (Multi-Slice CT), rychlost vyšetření a získání finálních obrazových dat, jejich lepší rozlišení a zobrazení více detailů veškerých snímaných struktur.

Na dentálním trhu se setkáte převážně s přístroji, které lze v podstatě označit jako hybridní 2D a 3D zobrazovací systémy, neboť v sobě slučují funkci panoramatického rentgenu, CBCT rentgenu, v některých případech doplněného o kefalostat. Jen malá část přístrojů jsou opravdu výhradně dentální CBCT rentgeny. 

Při výběru 3D CBCT rentgenu, nebo výše zmíněného hybridního zobrazovacího systému, je v ohledu na 3D volumetrická rtg data cenné věnovat pozornost některým důležitým vlastnostem a parametrům. V navazujícím přehledu produktů naleznete informace o velikosti voxelu, tedy jednoho prostorového obrazového bodu. V praxi platí, že čím menší je velikost voxelu, tím tenčí řezy lze zobrazit. Na výslednou kvalitu 3D dat má však vliv celý komplex faktorů, jako např. velikost ohniska, parametry senzoru, dynamický rozsah a další. Z diagnostického hlediska jsou klíčovým parametrem nabízené hodnoty objemu FOV (Field of view), které do značné míry předurčují využitelný rozsah možností přístroje. Např. u velikosti FOV 11 × 8 cm lze díky průměru válce 11 cm zachytit celou čelist bez TMK, výška 8 cm navíc umožňuje zachycení horní i dolní čelisti pacienta. Často lze volit i menší přednastavené hodnoty FOV pro diagnosticky dostačující data v souvislosti s optimalizací nejen samotného objemu dat, ale také dávky rtg záření. Vyšších hodnot FOV dosahují některé 3D CBCT rentgeny pomocí technologie tzv. stitchingu, tedy softwarového složení 3D dat získaných z několika dílcích skenů. Je však nutné vzít na vědomí, že se v tomto případě ve skládaných částech výsledných dat nejedná o nativní 3D CBCT data, ale data vypočítaná z více skenů s určitou matematickou chybou. V navazujícím přehledu 3D CBCT rentgenů naleznete informaci o nabízených přednastavených hodnotách FOV bez stitchingu i s jeho využitím. Dalším zde prezentovaným údajem je čas skenování (expozice) a také čas zpracování obrazových dat. Je nutno dodat, že především u času zpracování obrazových dat jde o hodnoty orientační, které ovlivňuje několik dalších faktorů, jako např. hardwarová výbava připojeného počítače nebo samotný ovládací software. Dynamický rozsah (bitová hloubka) obrazových dat je údaj, který předurčuje míru a kvalitu zobrazení především jemnějších struktur pořízených obrazových dat. Podobně, jako je tomu u všech ostatních rtg zobrazovacích technologií, také u 3D CBCT obrazových dat získáte obraz s takovým dynamickým rozsahem, který umožňuje zpracovat váš hardware počítače a současně zobrazit váš monitor. Je tedy vždy důležité tento aspekt řešit komplexně, abyste zabránili zbytečné ztrátě diagnosticky cenných obrazových dat např. jen díky méně kvalitnímu monitoru. Jak již bylo uvedeno výše, ve většině případů se setkáte s tzv. hybridními zobrazovacími systémy. Proto v přehledu uvádíme informace o tom, zda systém nabízí rozšíření o kefalostat a následně popis typu senzoru kefalostatu, tedy zda se jedná o samostatný plnohodnotný senzor nebo zda jde o tzv. sdílený senzor pro kefalometrické snímky využívající standardního panoramatického senzoru. Z přehledu se také dozvíte, jaké polohy pacienta jsou vhodné pro 3D rtg snímkování konkrétním přístrojem a v poslední položce získáte celou řadu doplňujících a rozšiřujících informací. Tak jako u všech ostatních produktů, také u 3D CBCT rentgenů doporučujeme seznámit se s jednotlivými modely osobně návštěvou showroomů či provozoven jednotlivých distributorů, případně v rámci veletrhu, nebo prostřednictvím vašich kolegů a kolegyň, kteří tyto přístroje již používají.

V následujícím přehledu naleznete nabídku 3D CBCT rentgenů dostupných na dentálním trhu v ČR a SR. Kompletní a aktualizovaný přehled všech parametrů, obrazové či video galerie naleznete vždy na webu www.dentalchoice.cz v sekci Zobrazovací technologie pod položkou CBCT a hybridní zobrazovací systémy

TISK STÁHNOUT PDF
X
... content ...
X

Chci zaslat cenovou nabídku

* povinné položky

Vaše nezávazná poptávka bude doručena distributorům poptávaného produktu, kteří vás budou individuálně kontaktovat se svými nabídkami.

Ano, i my od vás potřebujeme souhlas s používáním cookies.
A to ještě není všechno. Protože je stomateam.cz web pro odbornou zdravotnickou veřejnost, je nutné potvrdit i vaši odbornost.

Abychom vám ušetřili čas, můžete vše vyřešit jedním kliknutím. Samozřejmě si vše můžete libovolně nastavit.

Kliknutím na níže uvedené tlačítko Potvrzuji a přijímám vše vyjádříte současně souhlas s použitím všech cookies a také to, že jste odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a současně jste si vědom(a) rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví pro případ, že odborníkem ve zdravotnictví nejste. Chcete-li pokračovat k individuálnímu nastavení cookies, klikněte na tlačítko Podrobné nastavení a pokračujte dále.

×
Podrobné nastavení
V tomto nastavení můžete přizpůsobit využití souborů cookies dle kategorií a dle vašich preferencí.
Nezbytná technická cookies

Soubory nezbytné pro správné fungování webu, uchování produktu v nákupním košíku, filtrování a další základní funkce. Využití technických cookies nelze deaktivovat, využíváme je na základě oprávněného zájmu.

Analytické cookies

Soubory, které nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní, určit počet a zdroje návštěv našeho webu apod. ...ukázat více Analytická data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které by ukázaly na konkrétního uživatele našeho webu. Nesouhlasem s využitím analytických cookies ztrácíme zčásti možnost analýzy výkonu webu, ale také možnosti optimalizace našich opatření a nastavení systému webu ...ukázat méně

Personalizované soubory cookies

Používáme také cookies a technologie, které pomáhají přizpůsobit obsah a nabídku našeho webu vašim zájmům tak, abychom mohli připravit nejlepší možnou nabídku právě pro vás. ...ukázat více Souhlas s použitím personalizovaných cookies nám společně pomůže vyvarovat se zobrazení či zasílání neužitečných či nežádoucích informací či nabídek a zobrazení jedinečných funkcí a informací pro vaše zájmy a váš status (např. člena Klubu StomaTeam). ...ukázat méně

Reklamní cookies

Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení pro vás vhodného obsahu nebo reklamy na našem webu nebo na webech třetích stran. ...ukázat více Díky nim můžeme vytvářet profily založené na vašich zájmech. Při využití těchto cookies zpravidla není možná vaše bezprostřední identifikace. Nevyjádříte-li souhlas s použitím reklamních cookies, nebudeme vám zobrazovat obsah či zasílat reklamu přizpůsobené vašim zájmům. ...ukázat méně

Jsem odborníkem ve zdravotnictví ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb. a jsem si vědom(a) všech rizik spojených se seznámením se s informacemi určenými pro odborníky ve zdravotnictví, pokud odborníkem nejsem.